Jan-Erik Mohlén, Mohlén Konsult AB

Min erfarenhet kommer från ledande positioner på några av Sveriges och världens största koncerner i branschen. Jag startade min karriär som installatör/montör och därefter avancerat till montagechef för samtliga installationer i Sverige.

Som person är jag lugn, förtroendeingivande och driven. För mig är det viktigt med kvalitet i hela arbetskedjan. Min långa karriär i branschen ger mig förmåner i form av mycket goda kontaktnät både hos leverantörer, producenter och kunder. Det skapar trygghet och kompetenssäkring för dig som kund. Fortlöpande utbildning i entreprenadjuridik, projektledning och ledarskap ser jag som en självklarhet.

Företaget

Mohlén Konsult AB erbjuder kompetens och lång erfarenhet inom projektering av hissar och rulltrappor. Vi hjälper er med de komplicerade beslutsprocesser som krävs i val av teknik och design och är väl förtrogna med de krav och regelverk som finns kring respektive anläggning.

Vi kan rekommendera kvalificerade hisstillverkare och installatörer och hjälper till att välja de miljövänligaste alternativen samtidigt som det material som används skall vara väl anpassat efter kundens behov.

Är ni en Brf med gamla hissar eller som helt enkelt inte fungerar som de ska?

Har driftkostnaderna skjutit i höjden?

Står ni inför utmanande modernisering av hissarna?

De flesta Brf styrelser saknar kompetensen som krävs för bedöma åtgärder inom ramen för budget och driftsäkerhet. Vi utför inventering av befintligt bestånd och föreslår åtgärder oavsett om det är akut eller inför budgetarbetet. Vänd er med förtroende till oss. Vi hjälper er med allt från framtagande av korrekta förfrågningshandlingar till kontraktsskrivande med leverantörer.

Besluten och investeringar kring hissarna bör inte förhastas, hissarna är ofta den enskilt dyraste komponenten i huset men samtidigt tar vi den ofta för given, den skall bara fungera helt enkelt. Därför bör varje Brf titta lite extra på kostnader kring hissen/hissarna. Hur ser årskostnaden ut, har den stigit med åren? Oavsett om hissen är riktigt gammal eller om den är av nyare modell så är servicen och underhållet viktigt.

Vi hjälper er med att gå igenom serviceavtalet och samtidigt öka förståelsen hos styrelsen för vad som står på fakturorna från serviceföretaget, förslag för åtgärder att minska kostnader på kort och lång sikt.

Utbildningar

  • Fortlöpande utbildad i entreprenadjuridik
  • Projektledarutbildning IHM
  • Ledarskapsutbildning

Kontakt

Jan-Erik Mohlén
T: 070-650 14 47
E: janerik@mohlenkonsult.se